Thông báo nghỉ lễ: (Giỗ tổ Hùng Vương 10/03 Âm lịch: Nghỉ ngày 21/04. Ngày làm việc: 22/04/2021) ------ (Lịch nghỉ du lịch hè công ty: Nghỉ ngày 23/04 - 25/04. Ngày làm việc: Thứ 2, ngày 26/04/2021) ------ (Lịch nghỉ lễ 30/04 & 01/05: Nghỉ ngày 30/04 & 01/05, ngày làm việc thứ 2, ngày 03/05/2021)