" Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật vui lòng liên hệ Hotline: 0702.700.400"

Tag Archives: Phần mềm điều chỉnh hiệu ứng âm thanh

CÁC PHẦN MỀM ĐIỀU CHỈNH HIỆU ỨNG ÂM THANH

Phần mềm điều chỉnh hiệu ứng âm thanh (Tải về trên máy tính bàn hoặc laptop) 1/ Driver + Phần mềm Vang số chỉnh cơ V-39 (Black): Click để tải về máy tính: https://drive.google.com/file/d/1NnPxjYWUwa3vbyO_d5_UME3YUr8JuU-Q/view?usp=sharing     2/ “POWER MAIN Ce-anCe KV-250, KV-350“: https://drive.google.com/file/d/1t6YMbfPZ3MpZVdQuW_tOWybfyhc9nNTg/view Click vào tải về máy tính:           3/ […]