" Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật vui lòng liên hệ Hotline: 0702.700.400"

Tag Archives: Các dải tần âm thanh cơ bản hiện nay

Các dải tần âm thanh cơ bản hiện nay

Các dải tần âm thanh cơ bản hiện nay     Những kiến thức cơ bản về các định dạng âm thanh rất quan trọng đối với bạn, nhưng càng quan trọng hơn là bạn phải nắm được 3 dải tần chính cơ bản âm thanh.   Âm cao:       Định nghĩa máy […]