" Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật vui lòng liên hệ Hotline: 0702.700.400"

Tag Archives: CE-ANCE GT-2.0

CÁC PHẦN MỀM ĐIỀU CHỈNH HIỆU ỨNG ÂM THANH

Phần mềm điều chỉnh hiệu ứng âm thanh (Tải về trên máy tính bàn hoặc laptop) 1/ Driver + Phần mềm Vang số chỉnh cơ V-39 (Black): Click để tải về máy tính: https://drive.google.com/file/d/1NnPxjYWUwa3vbyO_d5_UME3YUr8JuU-Q/view?usp=sharing     2/ “POWER MAIN Ce-anCe KV-250, KV-350“: https://drive.google.com/file/d/1t6YMbfPZ3MpZVdQuW_tOWybfyhc9nNTg/view Click vào tải về máy tính:           3/ […]